O projekcie

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – to wydarzenie wyjątkowe.
Projekt Niepodległe Nutki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców i obejmuje szereg działań, w tym koncert i książkę skierowane do dzieci.

Jego głównym celem jest przybliżenie sylwetek ludzi kultury, kompozytorów i muzyków wspierających w okresie zaborów swoją twórczością, polskie dążenia do odzyskania niepodległości i przyczyniających się do kreowania postaw patriotycznych.

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – to wydarzenie wyjątkowe.
W obchody tej pięknej rocznicy angażują się tysiące naszych rodaków, setki organizacji obywatelskich, liczne samorządy terytorialne i instytucje publiczne, wszyscy dla których słowo patriotyzm nie jest czczym frazesem, lecz niesie w sobie wartości, za które walczyli i umierali nasi przodkowie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują ludzie kultury. To im – oprócz znanych polityków, żołnierzy i powstańców dziewiętnastowiecznych zrywów niepodległościowych – zawdzięczamy zachowanie, w trakcie ponad stuletniej niewoli, narodowej tożsamości. Niektórzy osiągnęli sławę światową, inni są znani jedynie wśród rodaków, o niektórych zapomnieliśmy. O tych, często nieznanych, bohaterach polskiej drogi do wolności, opowiada projekt:

Niepodległe Nutki
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców i obejmuje szereg działań, w tym koncert i książkę skierowane do dzieci. Zachęcamy do udziału w naszym projekcie i do zaangażowania się w jego działania.

Koncert

W dniu 25 września w teatrze Capitol odbył się koncert projektu Niepodległe Nutki. Na koncert przyjechało 400 dzieci z różnych regionów Polski, a wśród gości honorowych gościliśmy między innymi panią kurator Aurelię Michałowską, pana wicekuratora Ryszarda Golca i autora książeczki, którą otrzymał każdy uczestnik koncertu – pana Marcina Brykczyńskiego.

Książka

Elementem projektu jest książka prezentującą utwory wybranych artystów. Twórcami książki są Marcin Brykczyński, Dorota Łoskot-Cichocka i Dorota Nowacka. Książkę otrzyma bezpłatnie każdy uczestnik koncertu, a następnie zostanie ona udostępniona online na naszej stronie.

Pobierz książkę “Co nam w duszy śpiewa”

Niepodległe nutki
Drogie dzieci czy wy wiecie
że przed wielu laty
nutki sobie wędrowały
od chaty do chaty

czasem w sakwach prapradziadków
lub na końskim grzbiecie
i nuciły i śpiewały
piosenki o świecie

i o Polsce co w niewoli
wiek cały jęczała
aż tu nagle się zjawiła
jakaś nutka mała

i radośnie zatupała
zbudź się siostro bracie
by nad Wisłę zawitała
wolność w nowej szacie

a my nutki zaśpiewamy
od samego rana
żyj nam Polsko na wiek wieków
kraino kochana

niechaj biały orzeł frunie
w dalekie przestworza
niech opieką polskie dzieci
chroni Matka Boża

i tak głosem małych nutek
Polska zmartwychwstała
wyśpiewana w polnych kwiatach
z popiołów powstała

pamiętajcie o tym zawsze
dzieci i wnuczęta
że Ojczyzna Wiara Honor
to dla was rzecz święta